Moira Schiffer

Moira over haar werk

Je zou mij een onbewust bewust schilder kunnen noemen.
Dit onbewust bewuste is een toestand tussen dromen en waken, tussen fantasie en dat wat als werkelijkheid wordt ervaren.
Een spel tussen abstract en figuratief waarbij vormen en kleuren , licht en beweging samengebracht worden in een schilderachtige poëzie.


>> lees verder